Helvíkovice
Naposledy aktualizováno: 23.1.2013

Obecní knihovna Helvíkovice poskytuje tyto služby:

  • půjčování knih z vlastního fondu (asi 1200 svazků)
  • půjčování knih z výměnného fondu MěK Žamberk (asi 200 svazků, knihy jsou několikrát ročně obměňovány)
  • přístup na internet pro širokou veřejnost (i bez registrace v knihovně)
  • prostor knihovny je k dispozici pro výstavy, besedy a pod.

 Seznam literatury

 

Život je jako kniha, kterou člověk musí přečíst až do konce, aby pak mohl hodnotit.

Žádnou knihu nelze posuzovat po přečtení první kapitoly, protože i zdánlivě špatná kniha má dobré stránky.
 

Většina dnešních knih vypadá, jako by byly sepsány za jeden den, a to z knih, které byly přečteny den předtím.

                       Sebestian Roch Chamfort