Helvíkovice
Naposledy aktualizováno: 23.1.2013

   Knihovna se nachází v nové budově za Obecním úřadem společně s Mateřskou školou a tělocvičnou. Knihovna má v obci více než devadesátiletou tradici. V současné době disponuje knižním fondem čítajícím přes 1000 svazků knih a další knihy jsou několikrát ročně doplňovány z výměnného fondu střediskové knihovny v Žamberku. Široké veřejnosti je přístupný počítač s internetovým připojením. Prostory knihovny slouží také k pořádání zajímavých přednášek, besed, výstav a podobných aktivit nejen pro registrované čtenáře.


Knihovnice: Monika Havlíčková


Ceník služeb

registrační poplatek    20 Kč

poplatek za výpůjčky - 1 měsíc zdarma, každý další měsíc 5 Kč za 1 knihu

poplatek za ztracenou knihu - cena knihy + 50 Kč

poplatek za ztracený čtenářský průkaz   20 Kč

poplatek za užití internetu - zdarma


Ceník služeb schválilo zastupitelstvo obce Helvíkovice na svém veřejném zasedání dne 8.12. 2008.